Ölandshästens färger

Rokkar 713 E f-1995 e. Raspel 70 E u. Taru 149 E ue. Tuljak 417 E

Färgdjungeln

Färger kan nedärvas dominant eller recessivt. Av ordens betydelser kan man lätt få det hela om bakfoten vilket kan bli problem om man vill avla fram en speciell färg.
Dominant har betydelsen = (färg) som har absolut störst inflytande eller störst förekomst. Även i fråga om ärftlighet som i högre grad bestämmer en individs egenskaper än konkurrerande arvsanlag.
Recessiv har betydelsen = som ej är dominant (om ena genen i ett anlags par).

Skimmel är en dominant färg. Det betyder att den häst som bär på anlaget för skimmel också blir skimmel oavsett vilka andra anlag den har för övrigt. Den kan alltså bära på en mängd olika anlag som man inte kan se då de är maskerade av skimmelfärgen.
Likadant är det med en dominant svart häst. Den är svart trots andra anlag för färg som den kan tänkas ha.
Även brun är en dominant färg då både anlaget för svart färg (E) och anlaget som begränsar svart färg och gör hästen brun (A) är dominanta. Den bruna hästen kan ha anlag även för svart, svartbrun, mörkbrun och fux och ändå vara brun.

Det betyder att om man avlar på dominanta färger blir man ofta överraskad. Betäcker man två skimlar med varandra kan man få alla andra färger så länge inte någon av föräldrarna är homozygot för skimmel. Du kan alltså får en skimmel, svart, svartbrun, brun, mörkbrun eller fux avkomma beroende på bakomliggande dolda anlag. Det blir lätt ett lotteri.
Likadant om man betäcker två dominant svarta hästar med varandra eller två bruna hästar med varandra. Fölet kan då få alla färger utom skimmel.

Om man däremot betäcker två hästar med samma recessiva färg med varandra är utgången så när som på redan given. Fux är en sådan recessiv färg. Betäcker du två fuxar med varandra får du ALLTID en fux. Det finns inga undantag. Om fölet inte blir fux är härstamningen fel eller så är någon av föräldrarna inte fux utan den är felaktigt registrerad som fux (t.ex. mycket ljust brun eller silverbrun).

Svart är också en sådan recessiv färg. Den svarta fägen kommer sig av ett anlag för svart färg (E). Svarta hästar saknar den begränsningsfaktor (A) som på bruna hästar gör att svart färg begränsas till man, svans och ben. Svarta hästar är homozygota för den recesseiva allelen a (d.v.s avsaknad av A som behövs för att ge en brun häst).  Detta gör att recessivt svarta hästar vid en parning bara kan få svarta föl och fux föl. Inget annat.

En dominant svart häst däremot har ett annat anlag för svart färg, nämligen - ED. Denna gen breder ut svart färg över hela kroppen oberoende om hästen har den gen som begränsar svart färg (A, eller Aa) eller om den inte har det (aa). Och har den genuppsättningen A eller Aa kan den alltså få brun avkomma.

Om en häst är homozygot för en färg så betyder det att den har anlaget i dubbel uppsättning vilket gör urvalet av färg på avkomman mer begränsat och lättare att räkna ut i förväg.

Om en häst är homozygot för t.ex. brun färg betyder det att den bara kan ge brun, mörkbrun, svartbrun och skimmel (enbart med skimmel partner) avkomma. Den kan aldrig ge svart eller fuxfärgad avkomma. Och med en brun partner blir avkomman alltid brun. 

Silversvart

Hingsten Rokkar är silversvart. Han har en silvergen som bleker taglet i man och svans till vitt. Effekten är den samma på både svarta och bruna hästar, men är osynlig på fux. Rokkar är pappa till den bruna hingsten Rojaal 728 E som står till förfogande för avel på Öland.

Silverbrun

Hingsten Rotser 472 E är son till Rokkar (ovan). Rotser är silverbrun, han är brun men har ett silveranlag som bleker taglet i man och svans. Silverbruna hästar kan lätt förväxlas med fuxfärgade hästar med ljus man och svans. Anlaget finns hos ölandshästen,  islandshäst, shetland och ardenner m.fl. och den måste nedärvas från förälder till avkomma.
 Hästar med silveranlaget är ofta apelkastade och de har svarta hår främst vid framknä, has och skenor och kan även ha svarta hår i man och svans som annars är mycket ljusa.

Fux

Hingsten Laasik 711 E är fux med ljus man och svans. En fux är en häst som har brun (röd) man och svans, brunt (rött) täckhår (päls), bruna öron och bruna ben. Man och svans kan vara både mörkare och ljusare än täckhåren. Fuxar saknar helt svart färg men kan vara så mörka att de ser svarta ut eller så kan man och svans vara så mycket mörkare än täckhåren (pälsen) att de ser bruna ut. Mycket mörka fuxar eller fuxar med nästan svart man och svans har dock aldrig svarta ben. En fux som paras med en annan fux får ALLTID fuxavkomma.

Fuxar kan vara ljusfux, fux och mörkfux. De kan också registreras med tillägget "ljus man och svans" eller "mörk man och svans".

 FUX MED LJUS MULE OCH LJUS BUK

En variant av fux  är den där mulen, pälsen runt ögonen, insidan av låren och undersidan av buken är ljusare än resten av täckhåren. Detta kan även ses hos bruna och eventuellt är den svartbruna färgen en variant av detta fast då på svart grundfärg. Färgen är vanlig på t.ex. nordsvensk, haflinger (uteslutande denna fux variant), shetlandsponny och gotlandsruss. Färgen registreras som "fux med ljus buk". Dessa fuxar har alltid ljus man och svans och kan lätt förväxlas med isabeller.

Brun

Hingsten Ölands Major är son till Laasik (ovan). Major är brun på ett mycket klassiskt vis med höga svarta strumpor. En brun häst har anlag för utbredning av svart färg och ett anlag som begränsar utbredningen av svart färg till man och svans, ben och öronbräm. Både anlaget som ger svart färg och anlaget som begränsar den svarta färgen är dominanta. En häst som är homozygot för båda dessa anlag ger alltid en brun häst oavsett om den paras med fuxar, svartbruna eller svarta. Svarta hästar saknar genen som begränsar den svarta färgen och en fux saknar helt anlag för svart färg, men kan bära anlaget som begränsar svart färg och föra det vidare till sin avkomma. Man skiljer brun från fux i och med att en brun häst alltid har svart man och svans, och svarta ben. Vissa bruna hästar har så lite svart på benen att de ser fuxfärgade ut, men taglet i manen avslöjar dem för det är alltid svart.

Mörkbrun

Hingsten Rojaal 728 E är son till Rokkar (överst). Rojaal är mörktbrun. Den mörkbruna hästen har fler svarta och mörktbruna strån i hårremmen än en vanligt brun häst. Den är ofta apelkastad och kan ha svart ål. På nordsvenska hästar och andra hästar med mycket "urhäst" gener är mulen på mörkbruna hästar i bland ljusare eller till och med nästan vit/ljust gul. Även ljumskarna och partiet bakom öronen är då ofta något ljusare. Samma variant finns även hos vanligt brun färg men är då inte lika slående.

Gulvit (Cremello)

VIVA är gulvit eller cremello som färgen heter på spanska. Om hon betäcks med en fuxhingst får hon alltid ett isabell (palomino) föl. Betäcks hon med en brun hingst kan avkomman bli isabell, gulbrun eller gulsvart. En gulsvart häst kan vara svår att färgbestämma då den kan se vanligt svart ut. Därför har det hänt att svarta hästar fått isabell/palomino avkomma utan att man förstått hur det gått till. Men då måste alltid en av föräldrarna bära gulanlaget och alltså vara gulsvart. Gulvita (Cremellos) som VIVA har alltid blå ögon och saknar helt svarta eller bruna hår. De har alltid rosa hud. Tidigare kallade man dem för albinos, men albinoanlaget saknas helt hos häst. En äkta albino skulle ha haft röda ögon. Lite läskigt på en häst!