Hildur från Nyland SE2012204881

Eva med föl 2012-06-19
Eva med föl 2012-06-19
Eva med föl 2012-06-19
Eva med föl 2012-06-19
Odöpt älgföl 2012-06-19
Odöpt älgföl 2012-06-19
Odöpt skogsrå 2012-06-19
Odöpt skogsrå 2012-06-19

Svartskimmel född 2012-06-19 på Nylands Gård!

Hildur är ett fornnordiskt namn och en yngre form av Hildr, identiskt med fornisländskans 'hildr' som betyder 'strid'. Nu är inte Hildur så himla stridbar på det krigiska sättet, utan hon är döpt efter min mormor som föddes kring sekelskiftet och hette Hildur. Det var en mycket stark kvinna som födde 5 barn och skötte barn, kor, ved och potatisupptagning i Tornedalen där familjen bodde. Jag hoppas Hildur ska få lika mycket vilja som sin mor Eva och min mormor Hildur.

Det finns även en dikt som är lite utav min favorit, en Romeo och Julia liknande tragedi där Hildur medverkar:

Hildur till Adil

Fragment av en Heroid

Så länge har hon stritt, med all sin tanke-gåva,
Att denna ädla kraft, snart saknar sin förmåga.
Så länge har hon valt, emellan liv och död,
Att dödens kalla hand, blott stillar hjärtats nöd

..."

"..."
Det är för Adils skull, som Hildur detta lider,
Den Hildur, som man sagt, bepryder våra tider.
"..."
Då Adil första gång, sitt hjärta täckte opp,
Då från hans läppar först, det ordet kärlek, lopp.
Förtjusad, häpen, stum, jag såg mitt öde vackla,
Som räckte mig på nytt, den släckta nöjets fackla.
Mitt hjärta sökte köld, min tunga sökte ord,
Men ack ! förställnings larv, är ej för Hildur gjord.
Jag sade utan konst, att jag en himmel funnit –
Min Adil ! blir man kall, för vad man lätt har vunnit ?

"...