Hingsturval SWE 2021 Rangordnad efter Totalbedömning

HINGSTKATALOG ISLANDSHINGSTAR I AVEL

För mig tar det många månader att hitta vad jag hoppas ska vara rätt hingst till ett sto. Därför fungerar inte hesturs hingstkatalog så bra när jag börjar leta hingst då den är tom i början på året innan hingstägarna har börjat ansöka om hingstlicens - Därför lägger jag ner det här arbetet för att ha en hingstkatalog som fungerar bättre som avelsverktyg och med länkar till både hestur och worldfengur som är ovärdeliga informationskällor för aveln. Jag försöker även lägga till länkar till filmer så att man kan studera hingstarnas temperament, rörelser, exteriör och smidighet.

BLUP är som vädret, skiftande, men en Avelsbedömning består!

De flesta vägledningsverktyg inom islandshästaveln fokuserar hårt på BLUP som är ett system som samlar all information om avelsbedömningar och nu också tävlingar i ett poängsystem. Det är ett sinrikt och värdefullt verktyg för att vägleda oss i aveln.

Tanken med BLUP är att avelsabetet ska gå framåt snabbare genom att vi väljer att avla på unga individer med bäst prognos för att nedärva bra gener, vilket är ett bra förhållningssätt så länge det inte är det enda förhållningssätt som förespråkas. Balans mellan ytterligheter är viktigt så att vi inte styr aveln enkelspårigt åt ett enda håll, som senare kanske visar sig innebära oförutsedda problem. En hård styrning av aveln begränsar den viktiga bredden av tillgängliga gener.

BLUP är byggt på förväntningar. På grund av en härstamning kan man ha höga förväntingar på en hingst eller ett sto som aldrig infrias. BLUP sjunker vartefter mer och mer material läggs in i BLUP systemet, det urvattnas och de individer man trodde på så stenhårt är inte alltid de som visar sig vara de bästa nedärvarna i slutändan. Samtidigt har stora förvärvare som t.ex. Óður frá BrúnÓfeigur frá Flugumýri och Otur frá Sauðárkróki väldigt låg BLUP fastän de lagt grunden till stora delar av vår avel. Att en modern BLUP hingst utan bedömning skulle vara mer värdefull i aveln än några av dessa tre avelsmatadorer har jag svårt att tänka mig.

Studerar man stamtavlor kan man se hur bedömningarna ökar över tid vid användandet av individer med höga bedömningar i aveln. Man kan avla på högt BLUP och individer som inte är bedömda och i slutändan stå med avkommor som inte har något att visa för dem själva. Men betäcker man med en hingst som har en hög bedömning så försvinner det inte ur stamtavlan. En avelsbedömning är inte som vädret. Den förändras inte över tid, förutom att den möjligen förbättras om individen visas för avelsbedömning igen. Individen och dess förmåga att nedärva en viss sorts avkommor är konstant, men BLUP systemets poäng för samma individ skiftar från år till år, helt enkelt för att vi inte vet. Det är bara en prognos, liknande de som SMHI ger ut för det kommande helgvädret.

Att rangera efter avelsbedömningar som den här katalogen fokuserar på är inte menat att ersätta BLUP systemet utan att vara ett vägledande komplement för att ge en mer balanserad syn på avelsarbetet. De senaste årens förändringar i BLUP systemet har lett till att klass 1 hingstar som lämnat underbara ridhästar och familjehästar, med ett eftertraktat lugnt temperamepnt tas ur allmän aveln för att de inte når upp till en viss BLUP poäng. Alla användare av islandhästar kommer inte visa hästarna i såna sammanhang att de kan värderas för BLUP och många uppfödare fokuserar på att föda upp användbara familjehästar, vilket det är en stor efterfrågan på. En häst med tävlingsnerver passar inte alla.

En klass 1 hingst ska inte utestlutas från aveln bara för att dennes avkommor inte kommer till avelsbedömning utan är såld till en slutkund som inte har en tanke på avel eller tävling, eller för att en uppfödare inte har de ekonomiska medel som krävs för att spara de bästa avkommorna, rida in dem och visa dem för avelsbedömning. Även hingstar med en hög bedömning som kanske får få avkommor för att ägaren inte kan ta emot ston eller inte annonserar hingsten tillräckligt sjunker i BLUP trots att hingstens nedärvningsförmåga inte ändrats. En hingst ska heller inte uteslutas för att dess stam "blivit gammal" och hamnat långt bak i stamtavlorna på de flesta hästar och därför inte genererar mer poäng till BLUP. Med de nya reglerna skulle t.ex. legenden Otur frá Sauðárkróki strax inte få användas inom allmän avel om han var vid liv. Värdefullt blod är inte längre tillgängligt på grund av ändringarna i bestämmelserna vilket är ett hinder i avelsarbetet.

Jag hoppas på att man in framtiden kommer att fokusera på att underlätta för hästägare och uppfödare att visa sina hästar på avelsbedömning i bredare lager så att det inte bara är elitens hästar som kommer till avelsbedömning ridna av samma handfull farbröder på visningarna. Islandshästen är en folksport och ska så förbli. Även då de nu går att tjäna stora pengar på islandshästen får inte denna pengahunger vara vägledande för vår avel. Rasen har en 1000 årig historia och vi har ett ansvar att oegoistiskt föra rasen helskinnad in i framtiden.

 

SAKNAR DU DIN HINGST I LISTAN? SWISHA 100 kr via QR-koden och KONTAKTA MIG MED INFORMATION!

VILL DU LÄMNA ETT OMDÖMDE PÅ EN HINGSTHÅLLARE/STATION? - KONTAKTA MIG 

Var beredd att maila mig en kopia på betald stoavgift och ditt sakliga omdöme. Jag förbehåller mig rätten att korrigera stavfel, korta ner text och att inte publicera ett omdöme.

Värdera också dessa fyra områden: KOMMUNIKATION - SERVICE - KOMPETENS - RESULTAT

1 = 🤔 = Obefintligt

2 = 🙂 = Ok

3 = 😘 = Bra

4 = 🤩 = Mycket bra